medyumdua.net - 2013

Medyum ve Medyumluk Hakkında

nedir-Medyum-medyumluk
Medyum ya da medyumluk en basit anlatımıyla; ruhlarla iletişim kurabilen, doğaüstü fenomenler aracılığı ile gerçek bilgiye ulaşabilen kişidir. İnsanlık tarihinin çok eski dönemlerinden beri cinler ve diğer ruhani varlıklar düşüncelerini ve duygularını, medyumluk yapan kişiler yani medyumlar aracılığı ile diğer insanlara duyurmuş olduğu söylenmektedir. Ortadoğu kültürlerinde ki özellikle Tibet ve Hindistan coğrafyasında birçok medyum, ruh çağırma olayları ile ilgilenmiştir ve medyumluk hala bu bölgede yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Medyumluk yapan kişi Batı Avrupa coğrafyasında; bilimsel olarak kullanılan araçlar ile ölçülmesi mümkün olmayan ve medyum tarafından belirli bir noktaya odaklanılarak içinden gelen sesi dinleyerek belirli bilgilere ulaşmak olarak tanımlanmıştır. Yani Batı Avrupa’da medyum kavramı, Ortadoğu’da kullanılan kavramdan daha farklı bir şekilde algılanmış ve medyumluk daha da geniş bir alanın tesiri altında incelenmiştir. Avrupa coğrafyasında medyumun iç sesini dinlemesi ve medyumluk yaparken içerisine girdiği ruh hali, yoğunlaşma ya da Trans haline geçme olarak tanımlanmıştır. Yani kısacası bilinmeyen olaylar ile ilgili bilgiler almak için medyumluk yeteneğine başvurma, tarih boyunca birçok medyum tarafından uygulanmıştır.

Türkiye’de ise medyumluk yapan kişilere daha ziyade fal bakan medyum ya da Kur’an sureleri ile yıldız name yorumları yapan insanlar gözü ile bakılmıştır. Kur’an bir asla bir fal aracı olmadığından, medyum tanımı için bu şekilde ayetlerden yıldız name bakılması şeklinde bir durum da söz konusu değildir. Ayrıca ülkemizde medyum olarak bilinen insanların uyguladığı medyumluk halk arasında, bazı ebcet ve remil usulleri kullanılarak hazırlanan muska ve düzenlemeler yapan kişi ya da medyum olarak bilinmektedir.

Bu aşamada bilgili ve açık görüşlü insanların bilmesi gereken; medyum kavramının birçok farklı konuyu kapsadığıdır. Örneğin; fal bakana falcı, Remillere bakana Remmal, Vefk yapmak için Ebcet hesabı kullanana Havas ilmi âlimi denmektir. Bu alanların hepsinde bir parçada olsa medyumluk vardır ve medyum tüm bu alanlar ile ilgilenen kişidir. Bu durumları kısaca açıklayarak devam edilmesinde fayda vardır.

Falcı; el falı, kahve falı, tarot falı ya da iskambil benzeri fallara bakan kişidir ve öğrenilmek istenen geleceğe ait bilgilerin bir takım nesnelere yansımasına niyetlenmektedir. Medyum olarak bilinen ya da medyumluk alanı içerisinde incelenen falcılıkta, her bilginin ve durumun o anın yani tek bir anın içerisinde gizli olduğu kabul edilir ve medyum o anın içerisindeki gizli bilgileri şekillere, işaretlere, kartlara, ele ya da diğer nesnelere yansıyarak kendisine işaret vermesini istemektedir, niyetlenmektedir. Bunun haricinde kendi kendiliğine birden bire gizli bilgiler aldığını söyleyen ve medyumluk yaptığını iddia edenler, medyum olmanın dışında büyük bir yalancıdır.

Remmal olan kişi yani Remil bakan kimse, kumda fal bakan olarak tanımlanır. Remmal olan kişi de medyumluk yapan ve içerisinde bir parça medyum olan bir insandır. Böylece sözcükleri kuma yazar ve niyet edilenlerin yorumlanabilmesi için gerekli ritüelleri yapar. Sonrasında niyet edilen bilginin şekillenmesi üzerine bazı yorumlar yapar. Yani remmal olan kişi de bir nevi medyum sayılır ve yaptığı iş için medyumluk yeteneği gereklidir.

Havas ya da diğer adıyla Havvas denen kişi; hem iman ve ihlâs açısında üstün mertebede olan bir kul hem de bilgi seviyesi olarak diğer insanlardan üstün olan kişidir. Medyumluk ile doğrudan ilgili olan Havas âlimlerinin her şeyden önce dünyevi zevklerden ve nefsin arzularından tamamen arınmış olması gerekir. Medyum olarak tanımlanan ve Havas öğretilerini benimseyen kişilerin ayrıca insan yaradılışını iyi bilmesi, başta İslam olmak üzere diğer inanışların tamamına hâkim olması, Materyalizmi ve Metafiziği de iyi bilmesi gerekmektedir. Kuşkusuz Havas öğretilerini benimsemiş medyumun aynı zamanda, kendi hayatını bir düzen içerisine koymuş ve kişiliğini tam anlamıyla çözmüş olması gerekir. Böylece başka insanlara yardım etmek için medyumluk yapabilmesi mümkün hale gelir ve önce kendisine daha sonra başkalarına yararı dokunur.

Tüm bunların ötesinde Havas âlimi ya da Havas ilmi ile medyumluk yapan kişinin Astroloji yani Yıldız Bilimini bilmesi ve Kur’an okumasını ve yazması olması gerekir. Medyum olan kişinin insanların davranışlarının ve varlığının anlamını bilmesi yani bir başka değişle önce kendini bilmesi lazımdır.

Hararet saçta değil nardadır
Keramet hırkada taçta değildir
Her ne arasan kendinde ara
Mekke’de Kudüs’te Şam’da değildir.
Hacı Bektaş-ı Veli

İnsanların yaradılış itibarıyla en üstün varlık olduğunu ve medyumluk vasfının tüm insanlarda olduğunu bilinmelidir. Ancak medyum olanların bu yeteneği açığa çıkartılmıştır bu nedenle her insanda bu medyumluk açığa çıkmadığından, bu tür uygulamalara girişememektedir. Havas âlimi ya da Havas ilmi ile medyumluk yapan kişi, medyum; bir insanın tüm sorunlarını dinledikten sonra bunları özümser ve açığa çıkan sorunlara çözümler üretmek için çalışır. Havas ilmini benimseyen medyum; Kur’an alfabesini Ebcet kullanır ya da bir takım ayet ve esmaları ihtiyaca uygun olarak düzenler. Böylece medyumluk olarak yaptıkları ile kişinin sorunlarına çözüm olacak Vefki hazır hale getirir ki bu Vefkin de kuşkusuz bir ritüeli vardır. Her türlü uygulama için uygun olan belirli zaman vardır ve yıldızların evrendeki konumlarına göre en uygun zamanın belirlenmesi gerekir.

Medyumluk zor bir iştir ve her insan medyum olacak ilme ve yeteneğe sahip değildir. Sonuç olarak herkes medyum olmanın ağır yükünü kaldıramaz. Bu nedenledir ki; dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birçok medyum olduğunu iddia eden sahtekâr vardır.

Medyum Dua Hoca; birçok insanın farkında dahi olmadığı ancak büyü bozma gereksinimi doğan birçok farklı büyünün bozulması sağlamaktadır. Büyü bozma, kesinlikle bu konu hakkında derin bilgi sahibi olan kişiler tarafından doğru yöntemler ile yapılması gereken ve büyük bir ilim gerektiren bir konudur. Çoğu insanın hayatında yaşadığı bazı sorunlar, farkında olmamalarına rağmen üzerlerindeki büyü etkisi ile oluşmaktadır ve büyü bozma ile bu etkilerden hem kurtulmalar hem de korunmaları mümkündür. Havas ilimin çok etkili koruma tılsımlarını hazırlayan Medyum Dua Hoca, hazırlanan nur dairesi ile büyü etkilerinden korunma ve büyü bozma sağlamaktadır.

Çoğu insanın kıskançlık nedeni ile birbirinden ayrılması, yapılan büyü nedeni ile oluşmaktadır ve büyü bozma ile ortadan kaldırılması gerekir. Sadece kendi çıkarlarını düşünerek bir başkası üzerine büyü yaptırma, insanlara ait olan en büyük cahilliklerden biridir. Medyum Dua Hoca; büyü yapılan çiftlerin ayrılmalarına neden olan etkileri büyü bozma ile ortadan kaldırır ve hem çiftlerin ayrılmaması için çok kuvvetli bir korunma tılsımı yapmakta hem de giden kişinin tekrar geri dönmesi ve çiftin bir araya gelmesini sağlayacak etkilerde büyü tılsımları hazırlamaktadır. Bunun haricinde büyü bozma kapsamında ayrılmaya neden olan 3. bir kişi varsa, bu kişinin aradan çekilmesini de sağlanmaktadır. Bu nedenle yapılan büyü bozma işlemlerinin helal olduğunu bildiğim için, mutluluğu hanelerden uzak tutan büyü ve tılsımları def etmekteyim.