medyumdua.net - 2013

Medyum ya da medyumluk en basit anlatımıyla; ruhlarla iletişim kurabilen, doğaüstü fenomenler aracılığı ile gerçek bilgiye ulaşabilen kişidir. İnsanlık tarihinin çok eski dönemlerinden beri cinler ve diğer ruhani varlıklar düşüncelerini ve duygularını, medyumluk yapan kişiler yani medyumlar aracılığı ile diğer insanlara duyurmuş olduğu söylenmektedir. Ortadoğu kültürlerinde ki özellikle Tibet ve Hindistan coğrafyasında birçok medyum, ruh çağırma olayları ile ilgilenmiştir ve medyumluk hala bu bölgede yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Medyumluk yapan kişi Batı Avrupa coğrafyasında; bilimsel olarak kullanılan araçlar ile ölçülmesi mümkün olmayan ve medyum tarafından belirli bir noktaya odaklanılarak içinden gelen sesi dinleyerek belirli bilgilere ulaşmak olarak da açıklanabilir.

Havas İlmi

Havas ilmi Kur’ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavi şeklidir. Bir ismi de RUKYE ilmidir. Rukyecilik Allah Resûlü (S.A.V)’in tedavi şeklidir. Bu tedavi, mânâ âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılır.

Bir adı da gizli ilimlerdir. Allah’ın ilmidir, bu ilme sahip olmak için çok uzun bir eğitim sürecinden geçilir. Bu ilmi öğrenebilmek için bir öğretici bir mürşid esastır. Bir şeyhten yetki ve himmet alınmadan yapılmaz.
Havas ilmi, Rahmani cihetten melekler,hüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle irtibata geçerek kâfir cinlerle mücadele etmek için Allah tarafından verilen bir ilimdir. Elde edilmesi çok zordur. Bu ilmin delillerinden bir taneside FETİH SURESİNİN 4.ayetinde geçer.
devamı

KISMET AÇMA

Kişinin kazanç kapısının aniden kapanması ya da gelirinin önemli oranda azalması, evlenmek istemesine rağmen hiçbir talibinin olmaması, giriştiği her işin olumsuz sonuçlanması, daha önceden...

Nazar

Nazar Arapça bir kelime olup dilimize yerleşmiştir. Türkçe manası...

devamı